Dette er vores lokale, som vi har lånt af Allerød kommune. Hvor længe vi har det, vides ikke